Termeni si conditii

1. Acceptarea Termeni și Condiții


Acești termeni si condiții (“Termeni și Condiții”) constitute acordul legal dintre dvs. și GECKO ENTREPRISE S.R.L. Vă rugăm să citiți integral acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.mamont.md. Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”), înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.


2. Definiții


- Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:


1. Utilizator - orice persoană fizică, în vârsta de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesat(ă) de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile GECKO ENTREPRISE S.R.L., precum și orice persoana fizică (inclusiv persoana fizica autorizată) și/sau persoana juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului (www.mamont.md).


2. Furnizor - societatea GECKO ENTREPRISE S.R.L., persoana juridică, cu adresa în mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75, ap. 604, Website URL: www.mamont.md / e-mail: info@mamont.md.


3. Anunț - oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către GECKO ENTREPRISE S.R.L. prin intermediul Website-ului cu privire la Vânzarea, Închirierea, Schimbarea sau Dăruirea unui Produs.


4. Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu Încalcă limitele impuse prin acești Termeni si Condiții.


5. Pagina Mamont.MD - site-ul www.mamont.md, inclusiv orice secțiune sau sub-pagină a acestuia care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.Mamont.md.


6. Anunț plătit – anunț care poate fi publicat sau promovat de Utilizatori pe Pagina Mamont.MD doar prin plata unei taxe către Furnizor.


7. Articol plătit – articol care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Mamont.MD doar prin plata unei taxe către Furnizor.


8. Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Mamont.MD fără perceperea niciunei taxe de către Furnizor.


9. Articol gratuit – articol care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Mamont.MD fără perceperea niciunei taxe de către Furnizor.


10. Limita Anunțuri Gratuite - Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul plasează 1 (unu) Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii.


11. Limita Articolelor Gratuite – Limita Articolelor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul plasează 1(unu) Articol Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei postări în perioada de 1(unu) săptămână.


12. Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website-ul URL: www.mamont.md.


13. GECKO ENTREPRISE S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: www.mamont.md/terms-of-use.


14. Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Website-ul URL: www.mamont.md, înseamnă că v-ați exprimat acordului legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Website-ul URL: www.mamont.md sistând orice utilizare și acces la Website.


3. Scopul urmărit de plasarea Termeni și Condiții 

1. Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor oferite de Furnizor.


2. Website-ul URL: www.mamont.md conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceste specificați pe website-urile/paginile respective, GECKO ENTREPRISE S.R.L. nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât GECKO ENTREPRISE S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.


3. Întregul conținut al Website-ului URL: www.mamont.md incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea GECKO ENTREPRISE S.R.L și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, privind protecția mărcilor precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.


4. Aspecte Generale

1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Pagina Mamont.md, care va conține:

a Datele reale de contact ale Utilizatorului.

b Descrierea reală a produsului care face obiectul Anunțului sau Articolului.

c Prețul.

d Locația unde poate fi preluat produsul sau oferit serviciul.

e Link-uri sociale reale ale utilizatorului.

f Tag-uri strict legate de produsul, serviciul oferit sau de numele Utilizatorului.


2. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară, că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, sa fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și/sau Articolului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț/Articol și/sau comunicate Furnizorului.


3. Procedura de afișare a unui Anunț sau Articol pe Website este detaliată la secțiunea întitulată „FAQ” de pe Website.


4. Valabilitatea unui Anunț pe site este de 90 (nouăzeci) de zile, după orice tip de promovare valabilitatea anunțului se resetează și devine iar 90 (nouăzeci) de zile, după depășirea termenului anunțul devine inactiv cu posibilitate de republicare.


5. Valabilitatea unui Articol nu are termen, Articolul va fi publicat până nu va fi șters de către Utilizator.


5. Drepturile si Obligațiile Furnizorului.

1. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului URL: www.mamont.md care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.


2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele defecțiunii reclamate legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe, semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului, că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel, încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Website.


3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor, că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor/Articolelor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce depășesc atribuțiile în orice mod controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.


4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.


5. Furnizorul nu poartă răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului sau Articolului.


6. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț sau Articol în cazul în care se constată că acestea încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acestea au un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau sunt contrare bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Website-ului.


7. Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț și Articol sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciuni că prin intermediul Anunțurilor și/sau Articolelor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităților altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, în cazul în care Anunțurile și/sau Articolele afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru Furnizor.


8. Furnizorul declară, că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor și Articolelor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului în condițiile prevăzute în acești Termeni si Condiții.


9. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor și Articolelor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor și serviciilor descrise în Anunțuri și Articole.


10. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparența nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.


11. Website-ul URL: www.mamont.md va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii în mod obiectiv a activității Paginii Mamont.MD și a experienței utilizatorilor, fără ca să aibă obligația de a informa utilizatorii cu privirea la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora.


6. Drepturile si Obligațiile Utilizatorului

1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor, cu excepțiile prevăzute în Termeni și Condiții.


2. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor și Articolelor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală și juridică a produsului/serviciului ce face obiectul Anunțului sau Articolului și că nu încalcă drepturile Furnizorului si/sau ale unor terțe persoane.


3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor și conexe în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, alte date și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.


4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor spre plasarea la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile.


5. Înafara informațiilor legate de propriul Anunț și Articol, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informație de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă, fără a avea acordul în scris al Furnizorului.


6. Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării limitelor de anunțuri publicabile gratuit în anumite categorii. GECKO ENTREPRISE S.R.L. își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.


7. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, Furnizorul va avea dreptul de ștergere a acestora. În același timp, Furnizorul va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum ștergerea anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Utilizatorilor care încalcă Termenii și Condițiile stabilite în acest Document.


7. Verificarea, Moderarea a Anunțurilor/Articolelor și a Conturilor


1. Verificarea/moderarea Anunțurilor și a Articolelor publicate pe Website URL: www.mamont.md de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu corespund Termenilor și Condițiilor (au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cat mai mic de Anunțuri și/sau Articole eronate.


2. Nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs.


3. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor și/sau Articolelor cu același conținut.


4. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.


5. Nu pot fi publicate Anunțuri și Articole false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.


6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de ex, dar fără a se limita la: prețuri de 1 leu, prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).


7. Este interzisă publicarea Articolelor care conțin informație cu caracter personal sau care jignesc Naționalitatea, Etnia, Religia, Cultura Utilizatorilor.


8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentarea oferitei de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului sau Articolului).


9. Este interzisă publicarea Articolelor ce conțin nume de Brand, Logotip sau alte imagini și texte fără acordul proprietarilor acestora.


10. Nu este admisă publicarea Anunțurilor spre vânzare și/sau Articolelor despre:


1. Droguri, stupefiante, substanțe psihotrope, toxice, obiecte și materiale erotice sau obscene.

2. Alcool și băuturi alcoolice fără sigilare, fără acte de proveniență și fără timbru de acciză.

3. Țigări și produse pe baza de tutun fără sigilare, fără acte de proveniență, fără timbru de acciză.

4. Servicii ghicitoare, clarvăzătoare, paranormale, mistice, extrasenzoriale, tarot și alte activități similare.

5. Bunuri obținute prin furt, jaf, înșelăciuni sau alte tipuri de infracțiuni.

6. Bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, flora, fauna, obiecte industriale, tehnologice, clădiri și infrastructură.

7. Bunuri inexistente, străine sau viitoare.

8. Animale și plante pe cale de dispariție.

9. Matrimoniale, sex, pornografice, video-chat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare.

10. Oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de video-chat, etc.

11. Oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasă prin Internet.

12. Produse contrafăcute sau replici ale unor produse originale de brand renumit.

13. Materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde).

14. Muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală.

15. Lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de bacalaureat, teste, rezultate sau lucrări pentru programe de studii.

16. Servicii de împrumut, amanet, credite sau cămătărie sau alte activități similare.

17. Produse farmaceutice și medicamente cu excepția suplimentelor alimentare, vitamine, medicamente pe baza de plante.

18. Organe umane.

19. Arme din categoria armelor și muniții letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie) si arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, șișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, măciuci și bastoane telescopice etc.).

20. Arme și muniții letale/neletale care nu respectă Dispozițiile prevăzute de către legile privind regimul armelor si al munițiilor.

21. Jocuri de noroc, tranzacții virtuale.

22. Servicii de deblocare iCloud.

23. Servicii de reinstalare sisteme de operare sau alt soft nelicențiat.

24. Bunuri ce se află în afara țării.

25. Anunțuri tip ofertă de muncă: actori în filme pentru adulți.

26. Comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull (boerboel), bandog și metișii lor.

27. Comercializarea articolelor din patrimoniul național, de colecție istorică, numismatică, artă și alte distincții/documente de stat.


11. Nu pot fi publicate Anunțuri și/sau Articole care conțin link-uri către alte website-uri concurente.


12. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului și/sau Articolului (introducerea în titlul sau descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul / serviciul oferit).


13. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă și/sau tarif adițional.


14. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă loc de muncă pentru trimiterea lor va fi blocat.


15. Toate anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare sunt verificare de către Furnizor, iar anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile site-ului vor fi șterse de pe website, în cel mai scurt timp posibil și în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.


16. Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile și/sau Articolele publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de anunțuri și/sau articolelor gratuite premise în anumite categorii, sau perioade de timp), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situație concretă, de la caz la caz:


a. fie să modifice parțial Anunțul și/sau Articolul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului și/sau Articolului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile constatate;


b. fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului și/sau Articolului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului și/sau Articolului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.


17. În cazul refuzării Anunțului și/sau Articolului și ștergerii acestuia de pe Website, Utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail sau notificare despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul și/sau Articolul.


18. În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depășește numărul de anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de către Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul va primi în contul său de pe Website, credit echivalent cu prețul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile, pe Website și nu poate fi returnat sub forma de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale regulamentului și a legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.


19. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul și/sau Articolul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri și/sau Articole sau administrării Anunțurilor și/sau Articole existente.


20. În situația modificării Termenilor și Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri și/sau Articole care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anterioare.


21. Numărul maxim de anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator al Website-ului este de 1 (unu) anunț pe zi în o categorie.


22. Numărul maxim de articole care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator al Website-ului este de 1 (unu) articol pe săptămână.


23. Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii Mamont.MD folosind verificarea prin SMS sau apel telefonic, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin SMS sau apel telefonic presupune, ca Utilizatorii să își valideze contul pe Paginii Mamont.MD prin intermediul unui cod trimis prin SMS sau apel telefonic de către Furnizor pe un număr de telefon valid din posesia Utilizatorului.


24. Nu este percepută nicio taxă Utilizatorului pentru validarea contului sau, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.


25. Un Utilizator poate solicita maxim 3 SMS-uri cu coduri de verificare în 24 de ore.


26. Validarea contului se face o singura data pentru fiecare cont, până când acesta este verificat cu succes prin SMS de către Utilizator.


8. Promovarea Anunțurilor

1. Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat conform articolelor 8.2 și 8.3. Există trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:


a. Promovarea în categoriile de anunțuri „Sidebar Ad”. Acest tip de promovare este disponibil pentru perioada de timp stabilită de Utilizator: de la 1 (una) zile. 


b. Promovarea pe prima pagină a Website-ului „Vip Slides”. Acest tip de promovare este disponibil pentru perioada de timp stabilită de Utilizator: de la 1 (una) zile. 


c. Promovarea anunțului prin colorarea acestuia „Color Ad”. Acest tip de promovare este disponibil pentru perioada de timp: de 90 (nouăzeci) zile. 


2. Promovarea în categoriile de anunțuri constă în:

a. Evidențierea sa în partea dreaptă a paginii de categorii, în rubrica specială numită „Sidebar”. Datorită faptului că numărul de anunțuri promovate la un moment dat poate depăși numărul de poziții disponibile, alocarea se face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu la fiecare încărcare a paginii astfel încât fiecare anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări și număr de vizualizări);


b. Evidențierea anunțului pe pagina principală. Datorită faptului că numărul de anunțuri promovate la un moment dat poate depăși numărul de poziții disponibile, alocarea se face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu la fiecare încărcare a paginii astfel încât fiecare anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări și număr de vizualizări);


c. Evidențierea sa în lista de anunțuri, cu fundal de altă culoare față de celelalte Anunțuri.


3. Reactualizarea plătită a anunțului constă în:

a. posibilitatea de a reseta data de publicare a anunțului oricând, urcându-l în listele de căutare și generând o vizualizare mai mare a anunțului.


9. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor.


1. Oricare Utilizator poate depune o plângere, raportare sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile și/sau Articolele transmise/publicate/nepublicate de Pagina Mamont.MD pe website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.


2. Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătură cu serviciile furnizate de GECKO ENTREPRISE S.R.L. ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.


3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website în pagina anunțului, accesând butonul cu titlu „Raport” – astfel, Operatorii vor prelua plângerea, vor examina activitățile ilegale și (în dependență de cele constatate) vor întreprinde măsuri de înlăturare a acesteia.


4. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și datele Utilizatorului care depune plângerea/sesizarea, astfel de măsuri fiind necesare pentru stoparea concurenței neloiale.


5. Pentru a se adresa la autoritatea publică abilitată cu funcții de protecție a consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://consumator.gov.md/ 


10. Modificările prezentului document:

1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: mamont.md/terms-of-use. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat, sistând orice utilizare și acces la Website.


11. Taguri și Recenzii:

1. Tagurile reprezintă cuvintele strict legate de Anunțul publicat, tagurile sunt utilizate pentru a oferi informația exactă pe care o caută Utilizatorii.


2. Este interzisă utilizarea tagurilor ce nu au nici o legătură cu anunțul publicat.


3. Orice Utilizator poate publica o Recenzie dacă și numai dacă cunoaște și/sau a văzut produsul, utilizat serviciul oferit de autorul Anunțului publicat.


4. Recenziile rămân în contul Utilizatorului indiferent de starea Anunțului „Activ/Inactiv”, dacă Furnizorul nu va decide altfel.   


5. Recenziile sunt publicate cu scopul de a oferi o imagine obiectivă a deservirii, calității produsului/serviciului oferit de Utilizator (bazată doar pe experiența proprie) și nu pot conține material sau descriere publicitară sau de reclamă.


12. Prejudicii și Încălcări


1. Utilizatorii care cauzează Prejudicii Website-ului URL: www.mamont.md, partenerilor care publică Anunțuri și/sau Articole pe Website-ul www.mamont.md sau unei părți terțe ce publică Anunțuri și/sau Articole pe website-ul www.mamont.md sau încalcă prezentul acord, Termeni și Condiții, vor suporta cheltuieli de despăgubire stabilite de comun acord sau de instanțele competente.


2. Încălcări – în cazul în care Utilizatorul încalcă în continuu prezentul acord, Termeni și Condiții sau regulile de utilizare a website-lui, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca acest Utilizator definitiv prin blocarea sau ștergerea contului, contului de utilizator și ștergerea Anunțurilor și Articolelor (fără careva recuperare, notificare sau explicație).